Etterlysning!

Kreftforeningens brukerpanel

Er du mann? Har du selv hatt kreft eller vært pårørende? Da trenger vi deg i Kreftforeningens brukerpanel!

– Hva er Kreftforeningens brukerpanel?

Assisterede generalsekretær Ole Alexander Oppdaslhei forklarer.

– Gjennom hele historien har pasienter og pårørende delt opplevelser og erfaringer med oss. Nå har vi etablert en kanal som gjør det mulig å systematisere erfaringene på en bedre måte. Helt konkret betyr det å stille panelet spørsmål om store og små forhold som er relvante i et liv før, under eller etter en kreftsykdom.

LES OGSÅ: Nytt nettsted skal gjøre det enklere å velge kreftbehandling

– Hva slags spørsmål kan det være snakk om?

– Det kan være generelle spørsmål om utfordringer i dagens helsevesen, til mer spesifikke spørsmål om erfaringer med pakkeforløpene for kreft, om folks erfaringer med NAV, om behandling, om å leve med kreft, om rehabilitering …

Brukerpanelet skal hjelpe oss med å avdekke systematiske feil som for eksempel tolkning av lov- og regelverk og praktisering av regler og rutiner i helsevesenet. Et annet, kanskje mindre opplagt innsatsområde å involvere brukerpanelet i, er forskning. Pasienter og pårørende kan ha erfaringer som peker på opplagte kunnskapshull som i sin tur kan gi oss en pekepinn på områder hvor vi må ta til orde for en styrket forskningsinnsats.

Meld deg inn i brukerpanelet her!

Det er ikke bare pasienter som kan ta del i panelet?

– Vi ser behov å rette mer oppmerksomhet mot pårørende. Derfor er det viktig at også pårørende deltar i panelet, og at vi kan skille på erfaringene til pasienter og pårørende.

– På hvilken måte kan Kreftoreningen nyttiggjøre brukernes erfaringer og synspunkter?

– Innsikten hjelper oss å prioritere ressursene våre. Dersom vi med hjelp av brukerpanelet kan avdekke omåder hvor det svikter i dag, kan vi raskere bringe problemstillingene videre til politikere og beslutningstakere, eller utvikle tiltak i egen regi der det er hensiktsmessig. Det har vært viktig for oss å lage et system som gjør det enkelt for oss å gjennomgå svarene som blir gitt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne handle raskt på bakgrunn av innsikten vi får del i.

Meld deg inn i brukerpanelet her!

– Hvorfor en etterlysning etter flere menn?

– Så langt er interessen for å delta i panelet størst blant kvinner. Skal vi kunne bruke panelet til å påvirke til bedre behandling, bedre rettigheter og bedre kreftomsorg for menn, trenger vi flere mannlige stemmer, sier Oppdalshei.

Kreftforeningens brukerpanel…

…ble etablert i februar i år. Så langt har bortimot 1000 personer registrert seg. Som medlem vil du i løpet av året få tilsendt inntil 10 panelundersøkelser. Det er ingen krav om spesiell kunnskap for å delta – det er erfaringene til hver enkelt vi er på jakt etter. Les mer og registrer deg på kreftforeningen.no