Nytt nettsted skal gjøre det enklere å velge kreftbehandling

Nytt nettsted for behandling

Hvert år får rundt 5 000 nordmenn prostatakreft. Et nettsted gjør det lettere å finne behandlingen som passer hver enkelt.

Uansett behandlingsform vil en prostatakreftdiagnose påvirke helsa og livssituasjonen for de fleste. Både kreftcellenes aggressivitet, om kreften har spredd seg, alder og allmenntilstanden påvirker hvilken behandlingstype som passer for deg.

Nå er det tatt grep som skal gjøre det lettere å velge. I 2016 ble det lansert en nasjonal digital tjeneste som skal legge til rette for samvalg mellom pasient og lege. Slik blir det enklere for pasienter med prostatakreft å finne best behandling ut fra egen livssituasjon.

Beslutningsstøtteverktøy for prostatakreft er en digital tjeneste for pasienter med prostatakreft. Her får man også anledning til å reflektere over egne ønsker. Verktøyet kan brukes før, under og etter konsultasjon.

Les mer om dette på helsenorge.no/samvalg

Her er behandlingsvalgene pasientene står overfor:

Kirurgi

Det kalles «radikal prostatektomi» og betyr at hele prostatakjertelen fjernes. Normalt fjernes også sædblærene, og noen ganger også lymfeknutene. Dette er en helbredende behandling hvor målet er å gjøre deg helt frisk igjen.  I tillegg til vanlig åpen kirurgi, benytter noen sykehus såkalt kikkhullskirurgi hvor roboter tas i bruk. Kirurgi utføres når kreften er i selve prostatakjertelen.

Strålebehandling

I likhet med kirurgi utføres strålebehandling med helbredende hensikt, for å gjøre deg frisk. Ofte utføres en operasjon i forkant av strålebehandlingen for å fjerne lymfeknutene for å sjekke om det er kreftceller i disse også. I så fall velges en annen behandling enn stråling. Utvendig strålebehandling er den vanligste metoden, og gis fem dager i uken i en periode over syv til åtte uker. Ved innvendig strålebehandling plasseres strålekilden i prostatakjertelen.

Strålebehandling kan også gis som lindrende behandling, gjerne i kombinasjon med annen behandling.

LES OGSÅ: Prostata – til nytte eller besvær?

Hormonbehandling

Kreftcellene som oppstår i prostatavev trenger hormonet testosteron for å utvikle seg. Noen ganger gis det derfor sprøyter eller tabletter for å redusere testosteronnivået i blodet. Denne behandlingen gir god smertelindring og hindrer kreftutviklingen, som dermed gir pasientene lengre levetid.

Aktiv overvåking

Det er også en behandling ikke å gjøre annet enn å følge nøye med. Aktiv overvåking er et alternativ når svulsten i prostatakjertelen vokser langsomt. Dette innebærer kontroller med PSA-prøver og vevsprøver. Pasienten skal da følges opp av en urolog og behandles bare hvis svulsten viser tegn til å utvikle seg.

Cellegift

Nye studier har vist at cellegift kan stanse kreftutviklingen for en periode. Det har ført til at det nå brukes flere typer cellegift: Noen ganger blir den sprøytet inn på sykehus, og andre ganger gis den i tablettform som kan tas hjemme.

Cellegift i kombinasjon med strålebehandling er også en mulighet. Cellegift gis ved spredning og der hormonbehandlingen ikke har effekt. Cellegift regnes som livsforlengende behandling og er ikke helbredende.

Les mer om prostatakreft →

Hva er prostatakreft?


  • En utvikling av en svulst i prostataen som er en kjertel plassert i bekkenet hos mannen. Både sædledere og urinledere går gjennom prostata.
  • Svulstene er ofte langsomt voksende og kreften rammer ofte menn godt oppi årene. Majoriteten er over 70 år, men mange i 50-årene får også diagnosen.
  • PSA-tester (blodprøve) eller undersøkelse av prostata via endetarm, brukes oftest for å sjekke om man har prostatakreft.